O NÁS

Ptáte se, kdo za tím vším stojí a kdo za projekt Zdravé Pole bere zodpovědnost?

Mé jméno je Michal Horák, narodil jsem se v roce 1991. Do historie českého zemědělství jsem se oficiálně začal zapisovat v roce 2015, kdy jsem vzal svůj život do vlastních rukou a začal podnikat. Od prvopočátku je předmětem činnosti firmy oficiální zastupování rodinné společnosti PERARD na území České republiky. PERARD se za tu dobu stal pojmem v oblasti moderních způsobů řešení překládání hmot a logistiky s důrazem na ochranu půdy a multifunkčnost využití.

V roce 2017 jsem založil druhou společnost, která se jmenuje Sklizňové služby Michal Horák, s.r.o. Jak její název sám napovídá, tato firma poskytuje zemědělcům specifický koncept sklizňové služby na TOP úrovni! Nejznámějším a nejvíce objednávaným konceptem služby je Sklizeň na klíč ®!

Záleží mi na našem českém zemědělství! Není mi jedno, co se v zemědělství děje. Záleží mi na tom, abychom současnou podobu zemědělství mohli v nejlepší její formě předat našim dětem a dalším generacím!

Mým posláním je pomáhat českému zemědělství a přispět k dobrému vývoji tak, aby naše děti mohly pokračovat v zemědělských tradicích a hospodařit na úrodných polích a pěstovat zdravé potraviny!

„Věřím, že v českém zemědělství je ukrytý obrovský potenciál! Mým snem je zemědělství nezávislé na okolních zemích, nezávislé na dotacích, mít zemědělství plné síly, energie a prosperity! Chci udržet českému zemědělství dobré jméno, vzbudit zájem mladých lidí a vyřešit nejtíživější problémy, které ohrožují výrobu potravin.
Věřím, že společně dokážeme pro české zemědělství udělat kus dobré práce a pomůžeme mu navrátit jeho hodnotu!“

Michal Horák
autor projektu Zdravé Pole

FERM O FEED

 

…je rodinná společnost z Nizozemska. Jedná se o jednoho z nejprogresivnějších výrobců organických hnojiv a dalších prvků souvisejících s ochranou přírody a zdravého způsobu hospodaření.

V čele společnosti je již 3. generace rodiny Ouden, jmenovitě pan Rob den Ouden. Historie a vznik rodinné společnosti dnes píše svou sedmou dekádu.

Rodinná společnost FERM O FEED používá jen ty nejkvalitnější suroviny, nejlepší technologie a
agronomické znalosti k zajištění udržitelného zemědělského hospodaření a zajištění výroby potravin
a rostlin po celém světě. K tomu přispívá i mezinárodní mandát zajišťování potravin. Pro zemědělství je to globální výzva. S produkty rodinné společnosti FERM O FEED může být půda obhospodařovaná udržitelným způsobem při stabilizaci či navýšení výnosů. Zaručena je ovšem kvalita pěstovaných produktů a garance hospodaření v souladu s přírodou a ochranou životního prostředí.

Díky inovacím společnosti FERM O FEED a neustálému výzkumu a vývoji v oblasti organických látek, přírodních hnojiv a biostimulací, jejichž cílem je zajistit udržitelná a dlouhodobá řešení, která pomohou překonat výzvu
"zabezpečit jídlo pro celý svět".

FERM O FEED zažívá obrovský progres a je připraven reagovat na požadavky Vás, českých hospodářů a pěstitelů jakékoli velikosti ať už profesionálním či zálibovým pěstováním jakýchkoliv rostlin.