PROČ?

Jaké je poslání projektu Zdravé Pole?

Posledních několik let jsme svědky radikálního snížení stavu živočišné výroby, zúžení spektra pěstovaných plodin, zvýšení podílu BPS a jejich nenasytnou spotřebou zelených ploch spolu se značným odběrem hnoje a kejdy. V neposlední řadě pozorujeme nadbytečné množství používání průmyslových hnojiv a dalších chemických přípravků, které z živého půdního materiálu dělají chemií zamořenou továrnu na plodiny…

Tohle všechno způsobuje dramatický úbytek organické hmoty v půdě, která má při pěstování plodin rozhodující vliv.

Dalším rostoucím problémem, který dokáže bez nadsázky devastovat pěstovanou úrodu a způsobit existenční otázku je likvidační sucho! Vzpomeňme na sezónu 2018, kdy „Krize sucha“ zasáhla drtivou většinu z nás… Výhled do budoucna mluví o tom, že této likvidační krizi budeme mnohem častěji čelit tváří v tvář, a to ještě ve větším rozsahu!

Jaké je tedy řešení současných problémů, jejichž dopad má vliv na hospodaření a vůbec budoucnost zemědělství?

Jedno z řešení, které dokáže obnovit půdní úrodnost a chránit pole před devastačním působením sucha je dodání kvalitní organické hmoty za pomoci OZDRAVNÝCH organických hnojiv!

„Věřím, že společně dokážeme zachránit česká pole před absolutním vyčerpáním. Mým snem jsou půdy, jenž netrpí nadměrným množstvím tzv. chemikalizace a pole, kterým svým hospodařením projevujeme úctu a vděčnost. Mým snem jsou půdy, kterým dokážeme navrátit jejich přírodní úrodnost, hodnotu a která dokážou odolávat nástrahám sucha.

Věřím, že můžeme mít pole, která jsou plná síly, energie a jsou zdravotně v pořádku!“

Michal Horák
autor projektu Zdravé Pole a jednatel společnosti

PS: jsme to právě my všichni, kdo máme zodpovědnost za české zemědělství a na základě našeho přístupu k půdě máme povinnost ochránit půdní fond, proto aby naše děti a budoucí generace mohly mít na čem pěstovat své zdravé potraviny!

Hospodaření na polích a pěstování rostlin je vůbec ta nejzákladnější věc lidského bytí. Vzhledem k tlaku EU na snižování množství používané chemie a faktu, že ne všechno lze řešit chemickou cestou, přichází na řadu nové způsoby řešení hospodaření.

Právě OZDRAVNÁ organická hnojiva projektu Zdravé Pole jsou jedním z řešení, jak jakékoli hospodaření a pěstování rostlin, posunut na novou úroveň. Pro mnohé není nutné úplně zastavit používání chemických přípravků a hnojiv. Pro začátek stačí pouze a jen vyzkoušet OZDRAVNÁ organická hnojiva a doplnit současný způsob hospodaření.

 

Poslání projektu Zdravé Pole je rozumnou cestou zakomponovat přírodní prvky pozitivně ovlivňujících přírodní pochody v půdě a rostlinách. Organika v půdě a biologická výživa rostlin dokáží přinést jak velkému hospodaření na polích nebo i drobnému hospodaření doma na zahrádkách pozitivní přínos.

„Věřím, že i  tuto organickou cestu lze zakomponovat v hospodaření a dokáže přinést překvapivě skvělé výsledky:

  • obohatit půdu o zdravou a čistou organickou hmotu
  • přírodní listovou výživou dodat rostlinám sílu a energii
  • organickou cestou podpořit výnos a zdraví rostlin

Díky projektu Zdravé Pole můžeme pomocí organických produktů dosáhnout krásných výsledků a synergicky hospodařit v souladu s přírodou!"

Michal Horák
autor projektu Zdravé Pole a jednatel společnosti

PS: objednejte si zvýhodněný zkušební balíček a na svých polích, zahradách, sadech atd. zažijte přínos organického způsobu hospodaření!