PROČ?

Nebudeme si nic nalhávat a problém popíšeme tak, jaký skutečně je… Česká pole umírají!

Posledních několik let jsme svědky radikálního snížení stavu živočišné výroby, zúžení spektra pěstovaných plodin, zvýšení podílu BPS a jejich nenasytnou spotřebou zelených ploch spolu se značným odběrem hnoje a kejdy. V neposlední řadě pozorujeme nadbytečné množství používání průmyslových hnojiv a dalších chemických přípravků, které z živého půdního materiálu dělají chemií zamořenou továrnu na plodiny…

Tohle všechno způsobuje dramatický úbytek organické hmoty v půdě, která má při pěstování plodin rozhodující vliv.

Dalším rostoucím problémem, který dokáže bez nadsázky devastovat pěstovanou úrodu a způsobit existenční otázku je likvidační sucho! Vzpomeňme na sezónu 2018, kdy „Krize sucha“ zasáhla drtivou většinu z nás… Výhled do budoucna mluví o tom, že této likvidační krizi budeme mnohem častěji čelit tváří v tvář, a to ještě ve větším rozsahu!

Jaké je tedy řešení současných problémů, jejichž dopad má vliv na hospodaření a vůbec budoucnost zemědělství?

Jedno z řešení, které dokáže obnovit půdní úrodnost a chránit pole před devastačním působením sucha je dodání kvalitní organické hmoty za pomoci OZDRAVNÝCH organických hnojiv!

„Věřím, že společně dokážeme zachránit česká pole před absolutním vyčerpáním. Mým snem jsou půdy, jenž netrpí nadměrným množstvím tzv. chemikalizace a pole, kterým svým hospodařením projevujeme úctu a vděčnost. Mým snem jsou půdy, kterým dokážeme navrátit jejich přírodní úrodnost, hodnotu a která dokážou odolávat nástrahám sucha.

Věřím, že můžeme mít pole, která jsou plná síly, energie a jsou zdravotně v pořádku!“

Michal Horák
autor projektu Zdravé Pole a jednatel společnosti

PS: jsme to právě my všichni, kdo máme zodpovědnost za české zemědělství a na základě našeho přístupu k půdě máme povinnost ochránit půdní fond, proto aby naše děti a budoucí generace mohly mít na čem pěstovat své zdravé potraviny!

Máme v rukou budoucnost našeho zemědělství?

Můžeme se držet zavedeného systému, ale v to případě nebuďme za pár let překvapeni, do jak likvidační situace naše zemědělství dostaneme...

Je potřeba si uvědomi, že my všichni máme zodpovědnost za budoucnost českého zemědělství. Za to, aby naše děti a budoucí generace měly na čem hospodařit a kde pěstovat zdravé potraviny.