FAKTA O SUCHU A ÚRODNOSTI

Půda by mohla udržet o 3,4 miliardy m3 na hektar více než dosud.

ORGANICKÁ HMOTA OVLIVŇUJE HOSPODAŘENÍ PŮDY S VODOU

Organická hmota v půdě hraje zásadní roli i při extrémech počasí. Při přívalových deštích je schopna zadržovat velké množství srážek. Během déletrvajícího sucha naopak poskytuje rostlinám dostatek vláhy.

(NAVRATH, Adam a Petra HAŠKOVÁ. Pozitivní vliv organické hmoty v půdě. Agromanuál [online]. Kurent, 2015, 15.8.2015 [cit. 2018-09-28]. Dostupné z: https://www.agromanual.cz/cz/clanky/vyziva-a-stimulace/stimulace/pozitivni-vliv-organicke-hmoty-v-pude)

Dle údajů ČHMÚ je v oblastech s intenzivním zemědělstvím vyšší výskyt přívalových dešťů a zároveň extrémního sucha. Tento jev označuje jako „zemědělské sucho“. Na vině je právě nedostatek organické hmoty!

(NAVRATH, Adam a Petra HAŠKOVÁ. Pozitivní vliv organické hmoty v půdě. Agromanuál [online]. Kurent, 2015, 15.8.2015 [cit. 2018-09-28]. Dostupné z: https://www.agromanual.cz/cz/clanky/vyziva-a-stimulace/stimulace/pozitivni-vliv-organicke-hmoty-v-pude)

Půda je v současné situaci schopna zadržet 5,04 miliardy m3 vody na hektar, mohla by ale udržet o 3,4 miliardy m3 na hektar více, je však ničená erozí a utužováním. Při správném zapravování organické hmoty zpět do půdy by se situace mohla zlepšit už během jednoho roku.

(SEIFERTOVÁ, Eva. Půda by mohla udržet vody o 3,4 miliardy metrů krychlových více, potřebuje však organickou hmotu. In: Www.Zemědělec.cz [online]. Profi Press, 2016, 6.4.2016 [cit. 2018-09-28]. Dostupné z: www.zemedelec.cz/puda-by-mohla-udrzet-vody-o-34-mld-metru-krychlovych-vice-potrebuje-vsak-organickou-hmotu)

KVALITNÍ KOMPOST ZLEPŠUJE STRUKTURU PŮDY

Pravidelné dodávání organické hmoty do půdy formou kompostu je jedním z faktorů stabilizujících půdní vlastnosti, což vede ke zlepšení strukturního stavu půdy. Tím se přispívá ke snížení zhutnění půd, zvýšení infiltrační a retenční schopnosti půdy, zvyšování odolnosti půdy proti nadměrnému vysychání a současně k omezení vodní eroze při pěstování širokořádkových kultur na svahu.

(BADALÍKOVÁ, Barbora a Jaroslava NOVOTNÁ. Meziplodiny a kompost omezují vodní erozi. Agromanuál [online]. Kurent, 2018, 8.9.2018 [cit. 2018-09-28]. Dostupné z: www.agromanual.cz/cz/clanky/technologie/meziplodiny-a-kompost-omezuji-vodni-erozi)

Věděli jste, že každý 1 gram všech ozdravných organických hnojiv GERMIFLOR, obsahuje 1 miliardu mikroorganismů?
1.000.000.000 mikroorganismů, které obnoví život ve Vaší půdě a nastartují ozdravný proces!!!

POUZE ZAPRAVOVAT POSKLIZŇOVÉ ZBYTKY VŮBEC NESTAČÍ…

Odebrané živiny plodinami je nutné do půdy zpět navracet. Ročně je třeba dodat 3,5 až 4,5 tuny organických látek na hektar orné půdy. Celkem 50 % se dodá v posklizňových zbytcích. Zbývá dodat 1,5 až 2 tuny organických látek na hektar…

(PANČÍKOVÁ, Jana. Půda a organická hmota: citace Doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. Úroda [online]. Profi Press, 2016, 27.1.2016 [cit. 2018-09-28]. Dostupné z: www.uroda.cz/puda-a-organicka-hmota)

NADMĚRNÉ POUŽÍVÁNÍ PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV DĚLÁ Z PŮDY CHEMICKOU TOVÁRNU NA POTRAVINY

Přímé využití živin z aplikovaných hnojiv je poměrně nízké a představuje u dusíku 50 % a méně, u draslíku do 40 %, u fosforu často využití nepřesahuje 10 %. Při špatných půdních podmínkách může být využití živin i nižší.

(HORNIAČEK, Igor. Využití bezpilotního průzkumu v precizním zemědělství [online]. Brno, 2017 [cit. 2018-09-28]. Dostupné z: www.szestabor.cz/media/page/2015-2-21-1-agropodnikani.pdf. Bakalářská práce. Mendelova univerzita v Brně.)

Půda dostatečně zásobená organickou hmotou je „pružnější“ a lépe odolává zhutnění od pojezdu těžkých zemědělských strojů.

(KOVAŘÍČEK, Pavel a kol. Organická hmota zvyšuje bioaktivitu a zadržování vody v půdě. Agromanuál [online]. Kurent, 2017, 31.10.2017, 2017 [cit. 2018-09-28]. Dostupné z: https://www.agromanual.cz/cz/clanky/vyziva-a-stimulace/hnojeni/organicka-hmota-zvysuje-bioaktivitu-a-zadrzovani-vody-v-pude)

ZASE TO SUCHO, VLIV DIGESTÁTU A ZÁCHRANA JMÉNEM KOMPOST

To, co my dnes považujeme za 5tileté až 10tileté sucho nás v budoucnu pravděpodobně čeká jako běžný rok tj., dnešní 5tileté sucho bude běžným rokem.

(PAVLÍK, František. Zadržení vody a půdy v krajině – praktická řešení (Ing. František Pavlík, Ph.D.). In: Www.youtube.com [online]. Národní zemědělské muzeum, 2018 [cit. 2018-09-28]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=4yjSM5jhk_E&index=9&list=PLUxMOjnzxd_oA1DA1QlWkBeSHsGHdu_t6)

Digestát je dobrý sluha, ale zlý pán, jak ukazují 3leté pokusy v ZD Budišov (2014 až 2016), opakovaná aplikace digestátu má zhoršující vliv na půdní strukturu (zvyšuje se utužení, dochází k peptizaci půdních agregátů, klesá pórovitost)

(BADALÍKOVÁ, Barbora a Jaroslava NOVOTNÁ. Změny fyzikálních vlastností půdy po aplikaci digestátu. In: Www.agromanual.cz [online]. Kurent, 2018 [cit. 2018-09-28]. Dostupné z: www.agromanual.cz/cz/clanky/vyziva-a-stimulace/hnojeni/zmeny-fyzikalnich-vlastnosti-pudy-po-aplikaci-digestatu)

Nejrychleji se v půdě rozloží zapravená zelená hmota. Po zeleném hnojení není možné předpokládat výraznější tvorbu stabilních organických sloučenin v půdě. V důsledku zvýšené mineralizace se může obsah C v půdě i snížit. Z klasických statkových hnojiv má pozvolnější působení hnůj a jednoznačně nejvíce stabilizovaných organických sloučenin poskytuje vyzrálý kompost.

(KOVAŘÍČEK, Pavel a kol. Organická hmota zvyšuje bioaktivitu a zadržování vody v půdě. Agromanuál [online]. 2017, 31.10.2017, 2017 [cit. 2018-09-28]. Dostupné z: https://www.agromanual.cz/cz/clanky/vyziva-a-stimulace/hnojeni/organicka-hmota-zvysuje-bioaktivitu-a-zadrzovani-vody-v-pude)