MAZOR ®

… je čistě rostlinný kompost. MAZOR® je základní surovinou všech ozdravných hnojiv rodinných výrobků GERMIFLOR.

MAZOR® je 100 % rostlinný kompost. Ptáte se, proč pouze rostlinný? Protože ve dvou obdobích kolem roku 1992 a 2002 došlo ke krizím týkající se nemoci šílených krav. Hnůj totiž obsahuje patogeny, jakými jsou fekální enterokoky a bakterie Escherichia coli. Díky tomu, že MAZOR® je složen pouze z rostlinného materiálu, nehrozí riziko patogenních zárodků a možných rizik vzniku nemocí, které mohou mít vliv na kvalitu pěstovaných plodin, a hlavně zdraví nás všech – spotřebitelů!

Rostlinný kompost MAZOR® je vyráběn takovými surovinami a technologickým procesem, že jeho finální forma neobsahuje semena plevelů, patogeny a je bez jakéhokoli rizika fytotoxicity. Na toto poskytuje rodinný výrobce absolutní ZÁRUKU!

„Pravidelné dodávání organické hmoty do půdy formou kompostu je jedním z faktorů stabilizujících půdní vlastnosti, což vede ke zlepšení strukturního stavu půdy.

Tím se přispívá ke snížení zhutnění půd, zvýšení infiltrační a retenční schopnosti půdy, zvyšování odolnosti půdy proti nadměrnému vysychání a současně k omezení vodní eroze při pěstování širokořádkových kultur na svahu!“

(zdroj: www.agromanual.cz/cz/clanky/vyziva-a-stimulace/stimulace/pozitivni-vliv-organicke-hmoty-v-pude)

Všeobecně známým faktem určujícím kvalitu kompostu je délka jeho zrání. Ta je u kompostu MAZOR® ohromných 7 měsíců! Tak dlouhou dobu je pro Vás a Vaše pole kompost vyživován a připravován, aby Vašim polím dodal jen ty nejlepší přírodní živiny. Síla, energie a zdraví pro Vaše pole, to je přínos ozdravného kompostu MAZOR®!

Mimochodem, ozdravný kompost MAZOR® úžasně voní!

VÝŽIVOVÉ PARAMETRY

 • VSTUPNÍ OBSAH ORGANICKÝCH LÁTEK
  100 %
 • ORGANICKÁ HMOTA NA HRUBOU HMOTNOST
  84,8 %
 • VÝŽIVOVÁ ZÁRUKA
  1 miliarda mikroorganismů / 1 gram hnojiva

JAKÝCH 7 KLÍČOVÝCH VLASTNOSTÍ MÁ ROSTLINNÝ KOMPOST MAZOR®?

 • vyráběn pouze z vybraných surovin
 • zvyšuje množství uhlíku v půdě
 • podporuje zásobování uhlíku v půdě
 • schopnost výrazně zadržovat vodu v půdě
 • výrazně zvyšuje úrodnost půdy
 • zdroj EXKLUZIVNÍHO humusu pro bohatý život v půdě
 • výroba a zrání kompostu trvá 7 měsíců – TOP kvalita
doba výroby hnojiva, zrání kompostu MAZOR7 měsíců
Vstupní obsah organických látek100%
organická hmota na hrubou hmotnost84,8 %
výživová ZÁRUKA1 miliarda mikroorganismů / 1 gram hnojiva
Obsah živincelkový organický N 2,3 %
P 0,6 %
K 2 %
MgO 0,4 %
CaO 6,1 %
pH5,8
Poměr C:N18
Sušina59,1 %
forma organického hnojivasypký materiál
Doporučená startovací dávka500 – 1000 kg/ha

Ozdravný kompost MAZOR je schválen ÚKZÚZ pro použití v konvenčním i ekologickém systému hospodaření pod registračním číslem 4760.

V JAKÉM BALENÍ A KDY MI BUDE MAZOR® DODÁN?

 • MOŽNOST BALENÍ A DODÁVKY
  ✓ Big Bag vaky o hmotnosti 500 kg
  ✓ balené pytle 40 kg
  ✓ volně ložené, neomezená hmotnost
 • TERMÍN DODÁNÍ
  2–4 týdny od objednání

GARANCE

Rostlinný kompost MAZOR® neobsahuje semena plevelů, patogeny a vykazuje absenci rizika fytotoxicity.

KDY, ČÍM A V JAKÉ DÁVCE APLIKOVAT?

 • DOPORUČENÁ STARTOVACÍ DÁVKA
  500-1000 kg/ha
 • ZPŮSOB APLIKACE
  pomocí klasického rozmetadla hnoje či taženými rozmetadly vápna a kompostu
 • TERMÍN APLIKACE
  kdykoli během zpracování půdy před setím plodiny anebo po sklizni plodiny na strniště
 • SLOŽENÍ HNOJIVA
  kompost MAZOR® (je složen z výlisků léčivých rostlin, z hroznové a olivové dužniny a kávové sedliny)

ZAJÍMÁ VÁS TOTO OZDRAVNÉ ORGANICKÉ HNOJIVO MAZOR®?

Chcete ozdravit svou půdu, zlepšit její výživové hodnoty a navýšit obsah organické hmoty, jenž Vám přispěje k vyšší úrodnosti a zároveň bude chránit Vaši půdu a úrodu při vzrůstajícím nebezpečí sucha?

Ozvěte se mi, jmenuji se Michal Horák a pomohu Vám ozdravit Vaši půdu a obohatit její výživový stav!

MOBIL

(+420) 720 506 621

E-MAIL

horak@ZdravePole.cz