OZDRAVNÁ ORGANICKÁ HNOJIVA

„Pomáháme Vám, zemědělcům, ozdravit Vaši půdu, zvýšit její úrodnost a ochránit Vaše pole i úrodu před rostoucím nebezpečím – suchem!“

REFERENCE

"Na projektu Zdravé Pole mě zaujalo, že řeší podporu půdní úrodnosti a ozdravení půdního prostředí především v horších půdách, na kterých také hospodaříme. Také bych rád zmínil snadnější způsob dodání organické hmoty těmito hnojivy ve srovnání s aplikací statkových hnojiv. Ozdravné hnojivo je lisované, suché, lehčí, zkrátka objemově menší a manipulace s ním je tak snadnější."

Ing. Martin Laca, agronom DRUŽSTVA AGROBEN  (okr. Olomouc)

 

PROČ?

"Pro mě je zemědělství jistý druh filantropie, tedy způsob, jak pomáhat společnosti."

Vývoj posledních několika let dostal naši půdu do kritického stavu. Ne všichni mají svou půdu v dobrém zdravotním stavu a ne všichni mají rovněž takové možnosti. Je potřeba začít jednat a chovat se k půdě s úctou a s výhledem pro budoucí generace. Pokud tak neučiníme, nebude samozřejmostí, že nám na poli vždycky něco vyroste...

Posledních několik let jsme svědky radikálního snížení stavu živočišné výroby, zúžení spektra pěstovaných plodin, zvýšení podílu BPS a jejich nenasytnou spotřebou zelených ploch spolu se značným odběrem hnoje a kejdy. V neposlední řadě pozorujeme nadbytečné množství používání průmyslových hnojiv a dalších chemických přípravků, které z živého půdního materiálu dělají chemií zamořenou továrnu na plodiny...

Tohle všechno způsobuje dramatický úbytek organické hmoty v půdě, která má při pěstování plodin rozhodující vliv.

Proč tomu tak je? Na vině může být několik vlivů, otevřený a nefér trh EU, cenový tlak odbytů, pro půdu ne zcela pomáhající dotační programy, vysoká cenová konkurence ze zahraničí atp. Ovšem s těmito vlivy toho moc nezmůžeme, proto je potřeba zabývat se věcmi, jenž ovlivnit a zlepšit dokážeme!

Dalším rostoucím problémem, který dokáže bez nadsázky devastovat pěstovanou úrodu a způsobit existenční otázku je likvidační sucho! Vzpomeňme na sezónu 2018, kdy „Krize sucha“ zasáhla drtivou většinu z nás… Výhled do budoucna mluví o tom, že této likvidační krizi budeme mnohem častěji čelit tváří v tvář, a to ještě ve větším rozsahu!

Jaké je tedy řešení současných problémů, jejichž dopad má vliv na hospodaření a vůbec budoucnost zemědělství?

Jedno z řešení, které dokáže obnovit půdní úrodnost a chránit pole před devastačním působením sucha je dodání kvalitní organické hmoty za pomoci OZDRAVNÝCH organických hnojiv!

„Věřím, že společně dokážeme zachránit česká pole před absolutním vyčerpáním. Mým snem jsou půdy, jenž netrpí nadměrným množstvím tzv. chemikalizace a pole, kterým svým hospodařením projevujeme úctu a vděčnost. Mým snem jsou půdy, kterým dokážeme navrátit jejich přírodní úrodnost, hodnotu a která dokážou odolávat nástrahám sucha.

Věřím, že můžeme mít pole, která jsou plná síly, energie a jsou zdravotně v pořádku!“

Michal Horák
autor projektu Zdravé Pole a jednatel společnosti

PS: jsme to právě my všichni, kdo máme zodpovědnost za české zemědělství a na základě našeho přístupu k půdě máme povinnost ochránit půdní fond, proto aby naše děti a budoucí generace mohly mít na čem pěstovat své zdravé potraviny!

ODEBÍREJTE NAŠE NOVINKY

Vaše osobní údaje budeme (pod firmou AGRICOLE TECH, s.r.o.) zpracovávat v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém emailu. Zásady zpracování osobních údajů.

FAKTA O SUCHU A ÚRODNOSTI

Organická hmota v půdě hraje zásadní roli i při extrémech počasí. Při přívalových deštích je schopna zadržovat velké množství srážek. Během déletrvajícího sucha naopak poskytuje rostlinám dostatek vláhy.

Dle údajů ČHMÚ je v oblastech s intenzivním zemědělstvím vyšší výskyt přívalových dešťů a zároveň extrémního sucha. Tento jev označuje jako „zemědělské sucho“. Na vině je právě nedostatek organické hmoty!

Půda je v současné situaci schopna zadržet 5,04 miliardy m3 vody na hektar, mohla by ale udržet o 3,4 miliardy m3 na hektar více, je však ničená erozí a utužováním. Při správném zapravování organické hmoty zpět do půdy by se situace mohla zlepšit už během jednoho roku.

ŘEŠENÍ SOUČASNÝCH PROBLÉMŮ

Pojďme si připomenout, jakými způsoby lze řešit krizový stav půdy a likvidační sucho. Řeč je o největších problémech této doby, těchto dní a vlivem vývoje politiky, trhu atp. mluvíme o problémech, které nás budou trápit v následujících letech. Dalším, bez přehánění až likvidačním problémem je nestabilita počasí, resp. prognóza, že zažijeme krizovější a devastační období sucha.

OZDRAVNÁ ORGANICKÁ HNOJIVA

HNOJIVA PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

- MAZOR
- ORGANO fertil
- GERMI ONE
- ORVEGA
- AB’FLOR

CHCI VĚDĚT VÍCE

O ORGANICKÉ HMOTĚ

Vliv organické hmoty v půdě má zásadní dopad na zdravotní stav půdy. Tedy, jak dobře dokáže vyživovat pěstované rostliny, a hlavně jak dokáže hospodařit s vodou v půdě, jak se dokáže bránit v době sucha a jak moc je schopna využívat přijaté živiny dodané minerálními hnojivy.

Nemysleme si, že zapravení posklizňových zbytků do půdy plně dostačuje k obnovení OH v půdě. Tak tomu bohužel vůbec není! Pouhopouhé zapravení slámy do půdy znamená zhruba 50 % celkového objemu organické hmoty, kterou naše pole potřebují pro jejich dobrý zdravotní stav…