OZDRAVNÁ ORGANICKÁ HNOJIVA

„Pomáhám Vám, zemědělcům, ozdravit Vaši půdu, zvýšit její úrodnost a ochránit její hodnotu pro naše děti a budoucí generace!“

OZDRAVNÁ ORGANICKÁ HNOJIVA

„Pomáhám Vám, zemědělcům, ozdravit Vaši půdu, zvýšit její úrodnost a ochránit její hodnotu pro naše děti a budoucí generace!“

REFERENCE

"Na projektu Zdravé Pole mě zaujalo, že řeší podporu půdní úrodnosti a ozdravení půdního prostředí především v horších půdách, na kterých také hospodaříme. Také bych rád zmínil snadnější způsob dodání organické hmoty těmito hnojivy ve srovnání s aplikací statkových hnojiv. Ozdravné hnojivo je lisované, suché, lehčí, zkrátka objemově menší a manipulace s ním je tak snadnější."

Ing. Martin Laca, agronom DRUŽSTVA AGROBEN  (okr. Olomouc)

 

PROČ?

"Pro mě je zemědělství jistý druh filantropie, tedy způsob, jak pomáhat společnosti."

Posledních několik let jsme svědky radikálního snížení stavu živočišné výroby a zúžení spektra pěstovaných plodin. Dále zvýšení podílu BPS, což přináší jejich nenasytnou spotřebu zelených ploch spolu se značným odběrem hnoje a kejdy. V minulých letech nás potrápilo sucho, což je mnohdy spojováno s nedostatekem organiky v půdě. V neposlední řadě průmyslová hnojiva neřeší přírodní úrodnost a schopnost půdy být zdravý živý organizmus plný síly a energie.

Tohle všechno způsobuje dramatický úbytek organické hmoty v půdě, která má při pěstování plodin rozhodující vliv. Půda ale není stroj, který každý rok restartujeme a vše bude automaticky fungovat dál bez jakéhokoli zásahu.

Navíc nás nejrůznější nařízení a zákony EU tlačí do omezování pesticidů a dalších chemických cest řešení pěstebních záležitostí.

Je tedy na čase zaměřit se na půdu a její přírodní úrodnost. Jaké je tedy řešení současných problémů, jejichž dopad má vliv na hospodaření a vůbec budoucnost zemědělství?

Jedno z řešení, které dokáže obnovit půdní úrodnost a chránit pole před vyčerpáním, je dodávání kvalitní organické hmoty. V našem případě se jedná o OZDRAVNÁ organická hnojiva!

„Věřím, že společně dokážeme zachránit česká pole před absolutním vyčerpáním. Mým snem jsou úrodné půdy plné síly, energie a života. Pole, která jsou zdravotně v pořádku a které můžeme zodpovědně předat našim dětem."

Ostatně poslání projektu Zdravé Pole zní:

"Pro naše děti a budoucnost českého zemědělství!"

 

Michal Horák
autor projektu Zdravé Pole a jednatel společnosti

 

„Věřím, že společně dokážeme zachránit česká pole před absolutním vyčerpáním. Mým snem jsou úrodné půdy plné síly, energie a života. Pole, která jsou zdravotně v pořádku a které můžeme zodpovědně předat našim dětem."

Ostatně poslání projektu Zdravé Pole zní:

"Pro naše děti a budoucnost českého zemědělství!"

 

Michal Horák
autor projektu Zdravé Pole a jednatel společnosti

 

ODEBÍREJTE NAŠE NOVINKY

Vaše osobní údaje budeme (pod firmou AGRICOLE TECH, s.r.o.) zpracovávat v souladu s platnou legislativou a zásadami ochrany osobních údajů. Svůj souhlas se zasíláním a zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém emailu. Zásady zpracování osobních údajů.

FAKTA O SUCHU A ÚRODNOSTI

Organická hmota v půdě hraje zásadní roli i při extrémech počasí. Při přívalových deštích je schopna zadržovat velké množství srážek. Během déletrvajícího sucha naopak poskytuje rostlinám dostatek vláhy.

Dle údajů ČHMÚ je v oblastech s intenzivním zemědělstvím vyšší výskyt přívalových dešťů a zároveň extrémního sucha. Tento jev označuje jako „zemědělské sucho“. Na vině je právě nedostatek organické hmoty!

Půda je v současné situaci schopna zadržet 5,04 miliardy m3 vody na hektar, mohla by ale udržet o 3,4 miliardy m3 na hektar více, je však ničená erozí a utužováním. Při správném zapravování organické hmoty zpět do půdy by se situace mohla zlepšit už během jednoho roku.

ŘEŠENÍ SOUČASNÝCH PROBLÉMŮ

Pojďme si připomenout, jakými způsoby lze řešit krizový stav půdy a likvidační sucho. Řeč je o největších problémech této doby, těchto dní a vlivem vývoje politiky, trhu atp. mluvíme o problémech, které nás budou trápit v následujících letech. Dalším, bez přehánění až likvidačním problémem je nestabilita počasí, resp. prognóza, že zažijeme krizovější a devastační období sucha.

OZDRAVNÁ ORGANICKÁ HNOJIVA

HNOJIVA PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

- MAZOR
- ORGANO fertil
- GERMI ONE
- ORVEGA
- AB’FLOR

CHCI VĚDĚT VÍCE

O ORGANICKÉ HMOTĚ

Vliv organické hmoty v půdě má zásadní dopad na zdravotní stav půdy. Tedy, jak dobře dokáže vyživovat pěstované rostliny, a hlavně jak dokáže hospodařit s vodou v půdě, jak se dokáže bránit v době sucha a jak moc je schopna využívat přijaté živiny dodané minerálními hnojivy.

Nemysleme si, že zapravení posklizňových zbytků do půdy plně dostačuje k obnovení OH v půdě. Tak tomu bohužel vůbec není! Pouhopouhé zapravení slámy do půdy znamená zhruba 50 % celkového objemu organické hmoty, kterou naše pole potřebují pro jejich dobrý zdravotní stav…