PŘÍRODNÍ BIOSTIMULANT PRO ZDRAVÍ ROSLTIN

EXKLUZIVNÍ Biostimulant pro použití v klasickém i ekologickém zemědělství.

REFERENCE

„OZDRAVNÉ hnojivo projektu Zdravé Pole jsem vyzkoušel na 4 ha ovsa pěstovaného v ekologickém zemědělství. K tomuto nápadu mě dovedla zvídavost vyzkoušet nový produkt, který je povolen i do ekologie!

Hnojivo jsem aplikoval do lehké půdy, kde jak doufám, dokáže podpořit půdní úrodnost a tím i zvýšení výnosu pěstované plodiny.“

Tomáš Toul, SHR (okr. Blansko)

 

NUTRIplus AMINO +

Cenově velmi atraktivní organické hnojivo se skvělými výživovými parametry pro použití při všech způsobech hospodaření.

CHCI VĚDĚT VÍCE